Aug 012021
 

https://ja.wikipedia.org/wiki/戦翼のシグルドリーヴァ
https://anidb.net/anime/15413

[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa – 01 (BD 1920×1080 x265-10Bit 3Audio).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa – 02 (BD 1920×1080 x265-10Bit 3Audio).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa – 03 (BD 1920×1080 x265-10Bit 3Audio).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa – 04 (BD 1920×1080 x265-10Bit 3Audio).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa – 05 (BD 1920×1080 x265-10Bit 3Audio).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa – 06 (BD 1920×1080 x265-10Bit 3Audio).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa – 07 (BD 1920×1080 x265-10Bit 3Audio).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa – 08 (BD 1920×1080 x265-10Bit 3Audio).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa – 08.5 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa – 09 (BD 1920×1080 x265-10Bit 3Audio).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa – 10 (BD 1920×1080 x265-10Bit 3Audio).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa – 11 (BD 1920×1080 x265-10Bit 3Audio).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa – 12 END (BD 1920×1080 x265-10Bit 3Audio).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP00] Menu – 01 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP00] Menu – 02 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP00] Menu – 03 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP00] Menu – 04 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP00] Menu – 05 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP00] Menu – 06 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP01] NCOP – 01 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP01] NCOP – 02 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP01] NCOP – 03 [ EP.12 ] (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP02] NCED – 01 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP02] NCED – 02 [ EP.04 ] (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP03] Character PV (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP04] PV – 01 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP04] PV – 02 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP05] Teaser CM (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP06] CM – 01 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP06] CM – 02 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP07] BD & DVD Vol.01 Selling CM (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP08] Ending Theme Song Special Music Movie (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP09] Web Yokoku – 01 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP09] Web Yokoku – 02 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP09] Web Yokoku – 03 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP09] Web Yokoku – 04 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP09] Web Yokoku – 05 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP09] Web Yokoku – 06 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP09] Web Yokoku – 07 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP09] Web Yokoku – 08 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP09] Web Yokoku – 09 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP09] Web Yokoku – 10 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP09] Web Yokoku – 11 (BD 1920×1080 x265-10Bit Flac).mkv
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP10] Bonus CD\
[Moozzi2] Sen’yoku no Sigrdrifa [SP11] BD Scans\

Katfile

Alfafile

Rapidgator