Jul 052020
 

(Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu.)
https://ja.wikipedia.org/wiki/痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
https://anidb.net/anime/14523

痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第01話 「防御特化と初戦闘。」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第02話 「防御特化とお友達。」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第03話 「防御特化と二層攻略。」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第04話 「防御特化と第二回イベント。」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第05話 「防御特化と戦利品。」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第06話 「防御特化と新戦力。」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第07話 「防御特化と強化。」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第08話 「防御特化と第三回イベント。」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第09話 「防御特化と第四回イベント。」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第10話 「防御特化と出撃。」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第11話 「防御特化と強敵。」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第12話 「防御特化とつながり。」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 クレジットOP 「究極アンバランス!」 (BD 1話 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 クレジットED 「Play the world」 (BD 1話 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 vol.01 映像特典 「Menu 1」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 vol.01 映像特典 「Menu 2」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 vol.01 映像特典 「ノンクレジットOP」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 vol.01 映像特典 「予告動画」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 vol.01 映像特典 「振り返り動画」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 vol.02 映像特典 「Menu 1」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 vol.02 映像特典 「Menu 2」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 vol.02 映像特典 「ノンクレジットED」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 vol.02 映像特典 「予告動画」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 vol.02 映像特典 「振り返り動画」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 vol.03 映像特典 「Menu 1」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 vol.03 映像特典 「Menu 2」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 vol.03 映像特典 「PV1」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 vol.03 映像特典 「PV2」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 vol.03 映像特典 「PV3」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 vol.03 映像特典 「パッケージCM 1」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 vol.03 映像特典 「パッケージCM 2」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 vol.03 映像特典 「番宣CM」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 vol.03 映像特典 「予告動画」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 vol.03 映像特典 「振り返り動画」 (BD 1920×1080 HEVC@M10p ALAC [main]).mp4

Katfile

Alfafile

Rapidgator