Jun 182020
 

(Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu.)
https://ja.wikipedia.org/wiki/痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
https://anidb.net/anime/14523

【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第01話 「防御特化と初戦闘。」 (4k HEVC@M10p ALAC).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第02話 「防御特化とお友達。」 (4k HEVC@M10p ALAC).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第03話 「防御特化と二層攻略。」 (4k HEVC@M10p ALAC).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第04話 「防御特化と第二回イベント。」 (4k HEVC@M10p ALAC).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第05話 「防御特化と戦利品。」 (4k HEVC@M10p ALAC).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第06話 「防御特化と新戦力。」 (4k HEVC@M10p ALAC).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第07話 「防御特化と強化。」 (4k HEVC@M10p ALAC).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第08話 「防御特化と第三回イベント。」 (4k HEVC@M10p ALAC).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第09話 「防御特化と第四回イベント。」 (4k HEVC@M10p ALAC).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第10話 「防御特化と出撃。」 (4k HEVC@M10p ALAC).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第11話 「防御特化と強敵。」 (4k HEVC@M10p ALAC).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 第12話 「防御特化とつながり。」 (4k HEVC@M10p ALAC).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 01 メニュー画面 (4k HEVC@M10p ALAC).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 01 映像特典 01/03 「予告動画」 (4k HEVC@M10p ALAC chap).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 01 映像特典 02/03 「振り返り動画」 (4k HEVC@M10p ALAC chap).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 01 映像特典 03/03 「ノンクレジットOP」 (4k HEVC@M10p ALAC).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 02 メニュー画面 (4k HEVC@M10p ALAC).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 02 映像特典 01/03 「予告動画」 (4k HEVC@M10p ALAC chap).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 02 映像特典 02/03 「振り返り動画」 (4k HEVC@M10p ALAC chap).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 02 映像特典 03/03 「ノンクレジットED」 (4k HEVC@M10p ALAC).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 03 メニュー画面 (4k HEVC@M10p ALAC).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 03 映像特典 01/07 「予告動画」 (4k HEVC@M10p ALAC chap).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 03 映像特典 02/07 「振り返り動画」 (4k HEVC@M10p ALAC chap).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 03 映像特典 03/07 「PV1」 (4k HEVC@M10p ALAC).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 03 映像特典 04/07 「PV2」 (4k HEVC@M10p ALAC).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 03 映像特典 05/07 「PV3」 (4k HEVC@M10p ALAC).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 03 映像特典 06/07 「番宣CM」 (4k HEVC@M10p ALAC).mp4
【アニメ】[BD][S-upconv][v4] 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 03 映像特典 07/07 「パッケージCM」 (4k HEVC@M10p ALAC).mp4

Katfile

Alfafile

Rapidgator